Produkty

prehľad modulov IS ORIS  

Údržba vozidiel 

tento modul Vám umožní riadiť údržbu Vašich vozidiel, sledovanie nákladov, plánovanie opráv, STK, EK a pod. V nastavenom časovom predstihu Vám odošle sms a e-mailové upozornenia.

Dispečerská služba 

softvér pre riadenie dispečingov zimnej údržby správy ciest. Ponúka celý rad zaujímavých a intuitívnych funkcií pre evidovanie a riadenie priebehu dispečerských služieb.

Elektronická stazka

softvér pre import a spracovanie prevádzkových a výkonových GPS dát z vozidiel v zimnej a letnej údržbe ciest. Spresňuje, urýchľuje a zjednodušuje spracovanie výkonov odvedených na cestách.

iMajstri

tento softvérový modul detailne zachytáva a vyhodnocuje všetky finančné náklady na výkony a materiály použité pri letnej a zimnej údržbe ciest.

Auto prevádzka

modul obsahuje široký rámec pokročilých funkcií pre riadenie vozového parku v letnej a zimnej údržbe ciest. 

Sklad MTZ 
pre správy ciest

3tandartné funkcie skladové hospodárstva sú  rozšírené o špecifické funkcie z cestného hospodárstva ktoré sú  cez integrované prepojenia používané vo viacerých moduloch.

Kalkulácie
pre správy ciest

program ponúka kalkulovanie analytických položiek údržbových činností alebo zákaziek, predbežné alebo výsledné kalkulácie často používané v cestnom hospodárstve.

Dochádzka - pracovný list
pre správy ciest

modul je prispôsobený osobitostiam cestárskej praxe. Okrem toho ponúka štandardné funkcie vrátane importu prechodov z dochádzkových terminálov a exportov do mzdových systémov.


Kontroling nákladov a výkonov  (OE) pre správy ciest

vyhodnocovanie nákladovosti letnej a zimnej údržby ciest. Výpočty skutočných vlastných nákladov  vrátane režijných nákladov.

Dodávatelia Odberatelia pre správy ciest

evidencie zmlúv objednávok, zákaziek, fakturácia s prepojením na výkony odvedené na cestách.

Majetok DHM

majetkové karty, odpisovanie, celý rad funkcií pre štátnu správu.

Účtovníctvo, Financie

ERP systém voliteľný pre súkromný aj štátny sektor.

Pokladňa, Pohľadávky , Záväzky, Interné doklady, Banka, Hlavná kniha,  Hromadné príkazy na úhradu ...


Ak Vás zaujal niektorý z našich produktov napíšte nám,

budeme  Vás kontaktovať čo najskôr


Pracujeme na inovácii  pôvodných modulov ORIS na webovú platformu iORIS. Pracujeme na nových moduloch Elektronický vozový zošit a Plán vykonov. Veríme že sa nám podarí predstaviť Vám tieto moduly v krátkej budúcnosti.   Úvod       Produkty       Služby       Podpora     O nás      Blog      Kontakt     Ochrana osobných údajov