O nás
veríme na úspešnú budúcnosť 

Sme špecializovaný tím zameraný na vývoj softvérových modulov ORIS  určených pre riadenie správy a údržby ciest v letnom a zimnom období. V obore cestného hospodárstva SR pôsobíme už 20 rokov. 

Cestarina" je špecifická a verejnosti menej známa problematika. Spracovanie špecifických druhov prvotných dokladov v nadväznosti na širokú škálu cestárskych činnosti vyvoláva potrebu osobitných pracovných postupov a osobitných softvérových modulov.

Našej spoločnosti učarila táto problematika a preto sa pred rokmi stala nosným prvkom našej podnikateľskej činnosti. Dlhoročná špecializácia na túto oblasť  vyústila do vytvorenia prepracovaných, rokmi používaných a overených programových modulov zjednotených do Informačného systému ORIS.


"Cestarina" učarila aj nášmu vývojarskemu tímu, ktorý si za roky praxe  osvojil všetky osobitosti tejto branže. Náš tím disponuje vyspelými dlhoročnými metodickými znalosťami prevádzkových podmienok zákazníkov. Toto know-how využíva hlavne pri vývoji nových modulov, ktorý prebieha v úzkej spoluprácu s budúcimi užívateľmi.

Našimi zákazníkmi sú organizácie pre výkon spravy a údržby ciest  vo všetkých samosprávnych krajoch SR. V referenciach uvádzame,  že sú našimi zákazníkmi od roku 2004 ale v skutočnosti používali IS ORIS už od roku 2000 ako organizačné zložky Slovenskej správy ciest.

Roky spolupráce s týmito firmami sú zárukou vyzretosti a stability softvérových riešení určených pre správu ciest  I.,II. a III. triedy a mestských komunikácii.

Dlha história prevádzkovania ale neznamená, že IS ORIS je zastaralý softvér.  Dynamika vzniku  nových a inovácie pôvodných modulov do webového prostredia je vysoká.  V súčasnosti ponúkame naším zákazníkom implementácie tak nových ako aj inovovaných webových modulov. 

Tím ORIS je garanciou profesionálneho prístupu k požiadavkám slovenských cestárov.

... robíme čo nás teší


Vedeli ste, že značka ICP vznikla už v roku 1993 ?

Úvod       Produkty       Služby       Podpora       O nás       Blog       Kontakt      Ochrana osobných údajov