O nás

veríme na úspešnú budúcnosť 

Sme špecializovaný tím zameraný na vývoj softvérových modulov ORIS  určených pre riadenie správy a údržby ciest v letnom a zimnom období. V obore cestného hospodárstva SR pôsobíme už 20 rokov. 

Cestarina" je špecifická a verejnosti menej známa problematika. Spracovanie špecifických druhov prvotných dokladov v nadväznosti na širokú škálu cestárskych činnosti vyvoláva potrebu osobitných pracovných postupov a osobitných softvérových modulov.

Našej spoločnosti učarila táto problematika a preto sa pred rokmi stala nosným prvkom našej podnikateľskej činnosti. Dlhoročná špecializácia na túto oblasť  vyústila do vytvorenia prepracovaných, rokmi používaných a overených programových modulov zjednotených do Informačného systému ORIS.


Za roky praxe sme si  osvojili všetky osobitosti cestárskej branže. Náš tím disponuje vyspelými dlhoročnými metodickými znalosťami prevádzkových podmienok zákazníkov. Toto know-how využíva hlavne pri vývoji nových modulov, ktorý prebieha v úzkej spoluprácu s budúcimi užívateľmi.

Našimi zákazníkmi sú organizácie pre výkon spravy a údržby ciest  vo všetkých samosprávnych krajoch SR. V referenciach uvádzame,  že sú našimi zákazníkmi od roku 2004 ale v skutočnosti používali IS ORIS už od roku 2000 ako organizačné zložky Slovenskej správy ciest.

Roky spolupráce s týmito firmami sú zárukou vyzretosti a stability softvérových riešení určených pre správu ciest  I.,II. a III. triedy a mestských komunikácii.

Dlha história prevádzkovania ale neznamená, že IS ORIS je zastaralý softvér.  Dynamika vzniku  nových a inovácie pôvodných modulov do webového prostredia je vysoká.  V súčasnosti ponúkame naším zákazníkom implementácie tak nových ako aj inovovaných webových modulov. 

Tím ORIS je garanciou profesionálneho prístupu k požiadavkám slovenských cestárov.

... lebo robíme čo nás teší


Vedeli ste, že značka ICP vznikla už v roku 1993 ?

Úvod       Produkty       Služby       Podpora       O nás       Blog       Kontakt      Ochrana osobných údajov