Ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje

Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ spoločnosť ICP Integrated Computer Programs, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina,IČO: 315 87411 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1226/L, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:


  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného formulára "Napíšte nám"
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci kontaktného formulára "Máte problém s programom, požiadavku alebo otázku?"

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho formulára, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené, t.j. údaje z kontaktného formulára "Napíšte nám" výhradne len pre potreby spätného kontaktovania a údaje z kontaktného formulára "Máte problém s programom, požiadavku alebo otázku?"pre potreby riešenia užívateľských problémov s našimi produktami.


Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti a zabezpečujú riadne fungovanie stránok. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať
Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Aké sú vaše práva

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje má právo od nás požadovať:

  • prístup k svojim osobným údajom
  • právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
  • právo namietať proti spracúvaniu
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Ako si uplatnite vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v sekcii "Kontakt".