Referencie

vybrali sme pre Vás 

Naší zákazníci                     

                          Správa mestských komunikácií, Poprad
                         pracuje na moduloch ORIS od roku 2017
        Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

používa IS ORIS pre riadenie
zimnej a letnej údržby ciest od roku 2004

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja používa
používa IS ORIS pre riadenie zimnej a letnej prevádzky od roku 2004


 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
už od roku 2004 riadi letnú a zimnú údržbu ciest na systéme ORIS 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
používa IS ORIS pre riadenie správy a údržby ciest od roku 2004
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s

používa IS ORIS pre riadenie správy a údržby ciest
v letnom a zimnom období od roku 2005


 

 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
od roku 2004 riadi zimnú a letnú údržbu ciest
prostredníctvom IS ORIS

 Regionálne cesty Bratislava, a.s.
pracuje v IS ORIS od roku 2004
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
používa IS ORIS od roku 2004
Slovenská správa ciest, Bratislava
používa IS ORIS už od roku 1999