ORIS - informačný systém pre letnú a zimnú údržbu ciest a mestských komunikácií

softvér pre Správy ciest a Správy mestských komunikácii

Informačný systém ORIS bol vytvorený a overený v úzkej spolupráci s Krajskými správami ciest a Správami mestských komunikácii Slovenskej republiky.

Ponúkame dlhoročné profesionálne skúsenosti s cestárskou praxou.

Údržba vozidiel 

modul Vám umožní riadiť údržbu Vašich vozidiel, sledovanie nákladov, plánovanie opráv, STK, EK a pod. V nastavenom časovom predstihu Vám odošle sms a e-mailové upozornenia.

Dispečerská služba 

je softvér pre riadenie dispečingov zimnej údržby.  Ponúka celý rad zaujímavých a intuitívnych funkcií  pre evidovanie a riadenie priebehu dispečerských služieb.

iMajstri 

tento modul  detailne zachytáva a vyhodnocuje všetky finančné náklady na výkony a materiály použité pri letnej a zimnej údržbe ciest  a mestských komunikácii.

Elektronická stazka 

softvér pre import a spracovanie prevádzkových a výkonových GPS dát z vozidiel v zimnej a letnej údržbe ciest. Spresňuje,  urýchľuje  a zjednodušuje spracovanie výkonov odvedených na cestách.

 ORIS a cestné hospodárstvo 

Prečo je softvér ORIS spojený s cestami ?

Základné moduly Informačného systému ORIS boli vytvorené na základe  historickej zmluvnej spolupráce so Slovenskou správou ciest Bratislava. Obsahujú preto vnútorné metodiky tejto organizácie ako aj  ostatné zákonné nariadenia, ktorými sa riadi  vyhodnocovanie nákladov a výkonov vznikajúcich pri letnej a zimnej údržbe diaľníc, ciest  I.,II. a III. triedy a mestských komunikácii.

Metodiky a pracovné postupy obsiahnuté v moduloch ORIS tvoria pevný rámec pre profesionálnu prácu firiem v oblasti správy ciest a mestských komunikácii. Výstupy z modulov ORIS sa stali súčasťou zmluvných  obchodných vzťahov  a analýz činnosti  týchto spoločností. Sú súčasťou podkladov pre rokovania krajských a mestských parlamentov, schvaľovania investícií do cestného hospodárstva, využívania Eurofondov a pod.

 Zavedenie softvéru ORIS vo Vašej spoločnosti bude zárukou kvalitnej a profesionálnej práce.


implementácia  a                                            dostupnosť ...

Nemajte obavy

Otázke ako efektívne začleniť nový softvér do dennej praxe sa venujme už dlhé roky. Poznáme efektívne kroky odskúšané v praxi. Poradíme Vám pri tvorbe pracovných postupov a metodických usmernení.  Naše tajomstvo spočíva v tom, že poznáme "jazyk" používaný v cestnom hospodárstve.

Cloudová služba ORIS

                                                

Cloudová služba ORIS   je najrýchlejším implementačným riešením. Odpadnú Vám všetky starosti a náklady  na vybudovanie vlastnej infraštruktúry ako je:  nákup serverov, licencií operačných systémov, databáz,  rýchleho garantovaného internetu, odborníkov pre spravovanie a pod. Všetko čo budete k práci potrebovať je počítač s pripojením do internetu. Softvér ORIS budete mať dostupný vždy a všade v dostatočnej rýchlosti.   

 Ak ale dávate prednosť prevádzkovaniu softvéru vo vlastnej infraštruktúre, radi Vám vyjdeme v ústrety s klasickými variantami  implementačných riešení.

Radi Vám pomôžeme pri rozhodovaní ...

... ponúkame Vám prezentácie programov, osobné rokovania, skúšobné prevádzky, školenia a konzultácie. Vypracujeme pre Vás implementačný projekt a cenový návrh. Do ostrej prevádzky prejdete plynule a bez stresov.

                                                                  ... urobte prvý krok ...

Zvýšili sme  atraktívnosť našich riešení a služieb

Jedinečné postavenie

Softvér ORIS je jediný produkt svojho druhu na Slovenskom trhu

Používame moderné technologie

Naše riešenia sú založené na najnovších technológiách:  ORACLE, .Net,  Ext JS


Služby technickej podpory

Vaše dotazy na technickú  podporu riešime najčastejšie do 24 hodín

Úvod        Produkty        Služby       Podpora      O nás       Blog       Kontakt      Ochrana osobných údajov