Nové moduly iORIS

24.09.2017

V týchto dňoch predstavujeme cestárskej verejnosti 3 nové moduly vytvorené na webovej platforme iORIS. Jedná sa o moduly, ktoré pôvodná verzia ORIS neobsahovala . Aktuálne novinky tak rozširujú rodinu modulov pre letnú a zimnú údržbu ciest.

Za označením iORIS sa skrýva už dlhšiu dobu pripravovaný rámec nového užívateľského prostredia, ktoré pracuje v internetovom prehliadači. Ide o nástupcu pôvodnej client - server platformy ORIS.  Nová platforma v sebe obsahuje všetky prednosti pôvodnej verzie a užívateľ ju dokáže ľahko obsluhovať aj bez zaškolenia .

Názvy noviniek sú:

Príkaz na jazdu

Elektronická stazka
Dispečerská služba