Dispečerska služba má novú funkciu 

13.12.2017

Do modulu Dispečerska služba sme sa rozhodli začleniť funkciu, pomocou ktorej je možné po každom návrate vozidla na svoje stanovisko načítať GPS trasovanie vozidla ako aj údaje z výkonových čidiel.

Dispečer tak už nie je odkázaný na menej presné informácie od vodiča po každom návrate vozidla. V elektronickom dispečerskom denníku sa priebežne zbierajú presné údaje o výkonoch a premietajú sa online do monitoringu, ktorý je k dispozícií  manažérom a majstrom zimnej údržby v inej časti modulu.