Fakturácia výkonov

voči organizáciám SSC, VÚC 

Kompletizácia mesačných výkonov zamestnancov

Pre potreby fakturácie výkonov na cestách 1., 2. a 3. triedy ciest bola v IS Oris vytvorená funkcia spracovávania a vykazovania výkonov na mesačnej báze do podoby, ktorá:

  • vyhovuje štruktúre a dátovému obsahu súborov akceptovaných organizáciami SSC ( pre 1 triedy ciest) a VÚC (pre 2. a 3. triedy ciest), ktoré slúžia ako podklad na fakturáciu výkonov, Správou ciest zrealizované
  • vyhovuje pre interné účely ako podklad pre podnikové porady
  • poslúži ako nástroj na odsledovanie výkonov na jednotlivých cestách (presnejšie aj podľa miestopisov) s prepočtom ceny výkonov podľa platných cenníkov dohodnutých s SSC, VÚC
  • poslúži ako podklad pre riadenie a manažment
  • porovnanie fakturovaných nákladov na údržbu ciest medzi pobočkami/ oblasťami