iORIS DT - dochádzkový terminál

dochádzka Začnite s dennými online analýzami nákladov na vozidlá
aj u Vás,  a začnite šetriť ...


Skutočne revolučné riešenie Vám prinášame v module iORIS UV v podobe analytického nástroja - Náklady na vozidlá.  Tento generátor nákladov na vozidlá  Vám povie o  Vašich vozidlách do najmenších detailov všetko a okamžite.

 • generátor Vám prináša odpovede na akékoľvek otázky týkajúce sa nákladov na vozidlá a mechanizmy.  Na počkanie Vám odpovie:
  - aké boli náklady na vozidlo AVIA tento rok, alebo iný časový úsek, koľko z toho boli náklady na prácu vlastnými zamestnancami, koľko dodávateľsky, koľko tvorili náklady zo skladu MTZ a koľko boli náklady na PHM.
  - výber môžete obmedziť aj na konkrétneho Dodávateľa a pod.
  - rovnako môžete analyzovať náklady na skupiny vozidiel, strediská, alebo celú spoločnosť...
 • ak vložíte do poľa predmet povedzme slovo "olej" program Vám vyberie všetky vozidlá, na ktorých vznikli za zvolený časový úsek náklady na olej ...
 • Zdroje dát pre analýzy - dáta pre analýzy získava program online zo všetkých modulov ORIS, kde sa už zapisujú dlhé roky. Sú to moduly: Sklad MTZ, Operatívna evidencia - výkony, Operatívna evidencia - účtovné zápisy a Doprava. Nie je preto potrebné osobitne ich nahrávať !
 • Ihneď po spustení programu do ostrej prevádzky budete môcť analyzovať náklady na vozidlá do minulosti až 10 rokov!


Prehľadné plány údržieb s upozorňovaním

 • Pre každé vozidlo si vytvoríte individuálny údržbový plán.

 • Jednotlivé údržby plánu vozidla nastavíte podľa viacerých parametrov, ktoré Vám uľahčia a zautomatizujú ďalšiu prácu. Zvolíte si údržbové intervaly, očakávané náklady, funkcie pre upozorňovanie a pod.

 • V nastavenom časovom alebo km predstihu sa Vám program automaticky ozve - pošle Vám sms správu a zároveň informačný email, že je čas pripraviť konkrétnu údržbu na konkrétnom vozidle.

 • Blížiace sa údržby viete spracovať aj hromadne, zobrazením tlačovej zostavy s blížiacimi sa plánovanými údržbami vozidiel. Súčasťou tejto informácie je aj finančný odhad plánovaných údržieb po mesiacoch.

 • O naliehavosti najbližších údržieb Vás bude informovať aj samotný prehľad všetkých vozidiel , ktorý Vás každý deň privíta vypísaním najnutnejších údržieb na najvyššej pozícii zoznamu a zaradením ďalších vozidiel podľa naliehavosti údržieb. Farebne budú zvýraznené vozidlá, ktoré sa už nachádzajú v notifikačnom (upozorňovacom ) pásme.

 • Po vykonaní údržby zaevidujete túto skutočnosť v programe, pričom program automaticky nastaví nové plánované obdobie a bude Vás opäť automaticky a včas vopred informovať o jeho príchode.  K zápisu údržby si môžete priložiť súbory - fotografie, faktúru v pdf a pod.

 • Zostávajúce km a dni do hociktorej údržby môžete priebežne sledovať aj v pláne údržieb každého vozidla. Program ich priebežne každý deň mení podľa posledného stavu km vozidla v module Doprava.

 • Užitočná a zaujímavá je aj tlačová zostava Plnenie plánu údržieb vozidiel.