Údržba vozidiel 
celkom nový iORIS modul 

Popis vlastností a funkcií modulu Údržba vozidiel:

Plánovanie údržieb

 • Pre každé vozidlo si vytvoríte individuálny údržbový plán.
 • Jednotlivé údržby plánu vozidla nastavíte podľa viacerých parametrov, ktoré Vám uľahčia a zautomatizujú ďalšiu prácu. Zvolíte si údržbové intervaly, očakávané náklady, funkcie pre upozorňovanie a pod.
 • Vo Vami nastavenom časovom alebo km predstihu sa Vám program automaticky ozve - pošle Vám sms správu a zároveň informačný email, že je čas pripraviť konkrétnu údržbu na konkrétnom vozidle.
 • Blížiace sa údržby viete spracovať aj hromadne, zobrazením tlačovej zostavy s blížiacimi sa plánovanými údržbami vozidiel. Súčasťou tejto informácie je aj finančný odhad plánovaných údržieb po mesiacoch.
 • O naliehavosti najbližších údržieb Vás bude informovať aj samotný prehľad všetkých vozidiel , ktorý Vás každý deň privíta vypísaním najnutnejších údržieb na najvyššej pozícii zoznamu a zaradením ďalších vozidiel podľa naliehavosti údržieb. Farebne budú zvýraznené vozidlá, ktoré sa už nachádzajú v notifikačnom (upozorňovacom ) pásme.
 • Po vykonaní údržby zaevidujete túto skutočnosť v programe, pričom program automaticky nastaví nové plánované obdobie a bude Vás opäť automaticky a včas vopred informovať o jeho príchode.  K zápisu údržby si môžete priložiť súbory - fotografie, faktúru v pdf a pod.
 • Zostávajúce km a dni do hociktorej údržby môžete priebežne sledovať aj v pláne údržieb každého vozidla. Program ich priebežne každý deň mení podľa posledného stavu km vozidla v module Doprava.
 • Užitočná a zaujímavá je aj tlačová zostava Plnenie plánu údržieb vozidiel.


Náklady na vozidlá

Skutočne revolučné riešenie Vám v module iORIS UV prinášame v podobe analytického nástroja - Náklady na vozidlá. V tejto časti programu sa dozviete o Vašich vozidlách do najmenších detailov všetko a okamžite.

 • Modul iORIS UV vám prináša odpovede na akékoľvek otázky týkajúce sa nákladov na vozidlá a mechanizmy. Dá Vám odpovede na otázky ako:
  -  aké boli náklady na vozidlo AVIA tento rok, alebo iný časový úsek, koľko z toho boli  náklady na prácu vlastnými zamestnancami, koľko dodávateľsky, koľko tvorili náklady zo skladu MTZ a koľko boli náklady na PHM.
  -  výber môžete obmedziť len na konkrétneho Dodávateľa a pod.
  -  rovnako môžete analyzovať náklady za celé skupiny vozidiel, strediská, alebo celú spoločnosť...
 • ak vložíte do poľa predmet povedzme slovo "olej" program Vám vyberie všetky vozidlá, na ktorých vznikli za zvolený časový úsek náklady na olej ...
 • Zdroje dát pre analýzy - dáta pre analýzy získava program online zo všetkých modulov  ORIS, kde sa už zapisujú  dlhé roky.  Sú to moduly:  Sklad MTZ, Operatívna evidencia - výkony, Operatívna evidencia - účtovné zápisy a Doprava.  Nie je preto potrebné osobitne ich nahrávať !
 • Ihneď po spustení programu do ostrej prevádzky budete môcť analyzovať náklady na vozidlá do minulosti až 10 rokov!